Islami bilmeyenlere duyrulur

Aşağıdaki Yazıyı Okuduktan Sonra Bir de İslamiyet Açısından Kadını Değerlendirin Lütfen
Eski Yunanlılar’da Kadın
*İnsan üzerinde bir yük
*Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmek
*Kadın pisdir, şeytani varlıklardan biridir
*Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir
*Medeni haklardan yoksundur, hürriyeti elinden alımıştır
*Miras hakkı yoktur
*Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur
*Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir
*Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat kadının kötülüğünün çaresi yoktur
*Evleri siyaset, sanat ve edebiyat merkezleri halindeydi.
*Sanat adına çıplak heykeller ve aşk tanrıçaları yapılırdı.

Roma’da Kadın
*Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburiyeti yoktu.
*Çocuk doğumdan sonra, babasının ayakları önüne bırakılır,
*Baba eğer onu kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı. Kaldırmazsa onu kabul etmediği anlamına gelirdi.
*Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi.
*Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini aileden ihraç ederdi
*Koca isterse karısını öldürebilirdi
*Boşanma sistemi 520 yılına kadar bilinmiyordu
*Kadınlar vatandaş değildir.

Eski Hind’de Kadın
*Kadın köledir
*Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün ölmeliydi
*Kadın 17.yüzyıla kadar kocasının cesediyle beraber yakılırdı.
*Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi
*Hind hukukuna göre felaket, tafun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü değildir.
*Buda: “Eğer kadınları dinime kabul etmeseydim Budizm çok uzun zaman temiz bir şekilde devam ederdi. Bugün artık bu dinin uzun zaman yaşıyacağını zannetmiyorum. Zira bu dine kadın girmiştir.”(Edyanu’l Hind 72)

Eski Mısır’da Kadın
*Firavular devrinde kız kardeşlerle evlenirdi. Firavunlar tahtlarını başkalrıyla paylaşmamak için çoğu kez kız kardeşleriyle evlenmişler. Mısır halkı da Firavunlar gibi yapmışlardır.

Bâbil’de Kadın
*Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir
*Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını diğerine teslim ederdi. Teslim alan kişi kendi malı gibi kullanır isterse öldürürdü.
*Eski İran’da Kadın
*Mecusilerin devrinde kız kardeş ve anne gibi kan yakınlığının bir saygınlığı yoktu. Onlar kızkardeşleriyle evlenir ve bunuda teçvik ederlerdi.

Eski Rusya’da Kadın
*Erkek ve kadına farklı hukuki muamele yapılırdı.
*Fuhuış yapan, zina eden kadına çok ağır ceza verilirdi .Cinsel organları oyularak çıkarılırdı. Erkeklere böyle bir ceza verilmezdi.
*Eski Çin’de Kadın
*Kadın insan değildir.
*Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye seslenilirdi.
*Kız çocukları uğursuzluk sebebidir.
alıntı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ziyaettin Tokyay