Kufre Dusuren Haller

Küfre düşüren haller‏
Kimden: ramazan sucu

KÜFRE DÜŞÜREN HALLER:
1.Allahü teala arştan ve gökten bize bakıyor demek.
2.Sen banazulmettiğn gibi Allahü tealada sana zulmediyor demek(Haşa allahü teala zulmetmez.)
3.Filan müslüman benim gözümde yahudi gibidir demek
4.Yalan bir söze Allah biliyorki demek(Allahü tealayı yalancı şahit gibi göstermek haşa)
5.Melekleri küçültücü şeyler söylemek.(Haşa zebani gibi)Kız zannetmek.
6.Kuranı kerimin bir harhine küçültücü söz söylemek.inanmamak
7.Çalgı çalarak kuranı kerim okumak.
8.Kuranı kerimi şaz olan harflerle okuyup kuran budur demek.
9.Peygamberlere küçültücü şeyler söylemek.(isimlerini kısa söylemek de uygde uygun değildir.)
10.Kuranı kerimde isimleri bildirilen peygamberlerden birine inanmamak.(124 binden fazla peygamber geldiği için bu şekilde inanmamız lazım )
11.Çok iyilik yapan birisi için peygamber gibi adam demek
12.Peygamberler muhtac idi demek(çünkü onların fakirlikleri kendi istekleri idi
13.Birisi peygamber olduğunu söylese inananlarla birlikde küfr olur,
14.Ahirette olacak şeylerle alay etmek(komik prğramlara dikkat)
15.Kabirdeki ve kıyametteki azablara akla fenne uygun değil diye inanmamak
16.Cennette Allahü tealayı görmeğe inanmamak
17.Ben cennet istemem Allahü tealayı isterim demek
18.Fen bilgileri din bilgilerinden daha hayırlıdır demek
19.Namaz kılsamda kılmasamda birdir demek
20.Farz olan emirleri yapmam demek
21.Faiz helal olsaydı demek(haramlar helal olsaydı demek)
22.Haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek.
23.Meşhur sünnetlerden birini beğenmemek.
24.İmamı azmın kıyası hak değildi demek
25.Kabrim ile mimberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir hadisi şerifini işitince ben mimber hasır ve kabirden başka birşey göremiyorum demek.
26.İslam bilgilerini ve alimlerini aşağılamak.
27.Kafir omayı ve kafir biri ile evlenmeye niyet etdiği anda küfr olur.
28.Başkasının kafir olmasını isteyen küfrü beğendiği için kafir olur
29.Küfre sebep olan şeyleri bilerek söylüyorsa küfürdür.Bilmeden söylüyorsa alimlerin çoğuna göre yine küfrdir.
30.Beline zünnar denilen papaz kuşağı bağlamak ve küfre mahsus şeyleri giymek küfr olur.
31.Yanındakileri güldürmek için dine aykırı yada alay maksadı ile söz söylemek.
32.Gıybet etmedim onda bulunanı söyledim dese küfr olur
33.Çocuk iken nikah edilmiş kız akıl baliğ olduğu zaman imanı islamı bilmese sorulunca anlatamasa kocasından boş olur.(anlatmaya aklı yetmezse anlatılır ve böyle inandım dedittirilir)
34.Bir mümini öldüren veya öldürülmesini emr eden kimseye iyi yaptın diyen kafir olur.
35.Mevki sahibi birisine aksırınca (yerhamükellah) denilince büyüklere karşı böyle söylenmez diyen
36.Allahın rahmetinden ümit kesmek küfr olur.
37.Bildiği halde kıbleden başka yerde namaz kılmak
38.Toplanan vergilerin sultanın mülkü olduğuna inanmak
39.Bir kimse baştan aşağı ipek giyse diğeride mubarek olsun dese küfr olur
40.Bir kimse yemek yerken konuşmamak mecusilerin iyi adetlerindendir dese kafir olur.
41.Bir kimse evladı ölen bir kimseye Allahü tealaya senin oğlun gerekli idi dese küfr olur.
42Bir kimse haram yerken bismillah deseküfr olur
43.Gaybı Allhü teladan ve onun bildirdiklerinden başkası bilemez bilirim diyen kafir olur.
44.Siyah köpeklere arap hamam böceğine karafatma demek
45.Rızık Allahü tealadandır fakat kuldan hareket gerekir dese şirk olurHreketde Allahü tealadandıri
46.Peygamberimizin Sünnetleri ile alay etmek
47.Bir kimse Adem aleyhisselam buğday yemeseydi bizde şaki olmazdık dese küfr olur.
48.Bir kimse şimdi sana sövmem sövmenin adını günah koymüşlar demek
49.Sünnet üzere okunan ezana kıymet vermemek
50.Kuranı kerime kendi görüşü ile mana veren
51.Kafire saygı ıle selam veren
52.Allahü telanın haricideki şeyler için yemin etmek (oğlumun başı için vesaire)
53.Falcılara yıldıznameye bakıyorum diyen üfürükçülere inanmak
54.Nevruz ve mihrican günlerini bayram bilmek
55.Sihir Allahü teala izin verirse tesir eder muhakak tesir eder diyen
56.Allahü tealadan başkasına yaratıcı demek
57.Abdulkadir yerine abdulkoydur demek Hıyar aleyhisselam demek
58.Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılmak
59.Eshabı kiramdan herhangi birine ehli beyte dil uzatmak.Ustünlük sıraları hilafetlerindeki sıradır.Bunun tersini düşünmek
60.Üzerinde kabe resmi ve mubarek yazı olan örtü ve secadeyi yere sermek üzerinde namaz kılmak edebe aykırıdır çok sakıncalıdır hatta hacı şakir ismi yazan sabunları dahi belden aşağı tutmamalıdır hemen yazıyı silip ondan sonra kullanmalıdır.Terliklere dahi mubarek isimler yazılmıştı bir zamanlar unutmayalım biz koyun olursak güden biri bulunur.Artık kabe resimsiz seccadelerde üretiliyor.yeterki bilinçli olalım
61.Herhangi bir hadisenin kendi kendine olduğuna inanmak
62.Namaz surelerini okumayı iyi öğrenmeli manayı bozavak şekide okumamalı
63.İsa aleyhiselamın gökten ineceğine inanmamak
64.Kuranı kerimi teganni ile okuyan (şarkı kalıbı gibi)ıa ne güzel okudun diyen
65.Cin ve perilerin varlığına inanmayan
66.Tenasuha yani ölen insanın ruhunun başka bedene geçtiğine inanmak
67.Kuranı kerimin zahiri manası olduğu gibi batıni manasıda vardır esas batıni manası lazımdır demek
68.Büyükgünahda ısrarda küfr olur
69.Allahü teala akıllıdır şuurludur sanatkardır diyerek insanda olan özellikleri aAllahü tealaya Allahü tealada olan özellikleri insanlarda olduğunu söylemek
70.Biz olgunlaştık Haşa namaz oruç bizden kalkdı demek
71.Alemin kadim olduğunu yokdan yaratılmadığını söylemek
72.İslamiyete islam düşüncesi demek.İslamiyet bir düşünce sistemi değildir.İlahi emir ve yasaklara düşünce demek çok zararlıdır.
73.İnşallahla maşallahla karın doymaz demek
74.Avrupadaki şehirlere özenip birde gavur derler hırıstıyanlar müslümanlardan hayırlıdır demek
75.Allahım çocuğumu aldın başka elinden ne gelirse yap demek
Allahım neydi günahım gibi isyan kokan fiiller
76.Namaz kılmam ama kalbim temiz demek Gökten zenbillemi indin diyene evet demek
77.Kafire Allah razı olsun demek (Razı olduğu hale çevirsin niyeti ile söylenebilir)
78.Bir kafir bir kelime ile müslüman olduğu gibi terside olabilir.
79.Ecelin hoyrat eli demek
80.Ebu cehil şimdikilerden daha şerefli kafirdi demek
81.Anan baban esmer sen nasıl sarışınoldun denince ben imalat hatasıyım gibi cümlelere dikkat
82.Bir müslümanı kötülemek gayesi ile Allahlık demk
83.Buzdolabı azizlik etti demek sakıncalı
84.Mazlum olarak öldürülenkafir cennete girer demek
85.Yüzünü gören cennetlik seni gören hacı oluyor demek
86.Günahkara veya kafire günah keçisi demek
87.Bir buluş için kafir harkası demek
88.Dayak cennetden çıkma demek sakıncalı
89.Allah unutmadı Koş Allahım koş Allah yarattı demem döverim gibi sözler tehlikelidir
90.Yemin etsem başım ağrımaz demek
91.Nuh der peygamber demez Anladıysam arap olayım edepsizlikdir
92.Kaderime küstüm malayani boş söz olur
93.İmanım gevredi demek Müslümana şeytan gibi adam demek
94.Allah bana kulum demesin diye yemin etmek
95.Hadise çıkardı manasına hadise yarattı demek uygun değildir.
96.Kuranı kerim okurken bütün mim lerde durmak gerekir
97.Gökten bir ses geldi demek
98.Yahudi ve hırıstıyanlarda cennete gidecek demek
Ehli sünnet itikadının kısaca özeti ve bazı sakıncalı ve küfre düşürücü halleri öğrenmeye çalıştık Unutmayalım Cennet ucuz değil Cehennem luzumsuz değil Allahü teala beterinden saklasın.Bütün inananlar son nefeste imanını kurtararak ölürüz inşallah

99.Mucize ve kerameti inkar etmek
100.Allahü tealayı mekanlı bilmek
101.Harama güzele bakmak sevaptır demek
102.Cenneti istmem cehennemi isterin çünkü bütün fahişeler oradadır diyerek alay etmek Vs Vs.

MÜTEŞABİH NASLAR
Sual:Yed,vech,istiva,nüzul gibi kelimeler için keyfiyetini nasıl olduğunu bilemeyiz ama,Allahı eli vardır,yüzü vardır,oturur inre çıkar demekte bir sakınca varnıdır?insan görüp işitiyor,Allahda görüyor,insanın eli olduğu gibiAllahında eli vardır,ama onunkinin keyfiyetini bilemeyiz demekte mahzur varmıdır?
Cevap:Bu müşebbihe fırkasının inancıdır.Bu Allahı mahlukata(yaratık)benzetmek olur.Yaratan yaratıklara asla benzemez.El yüz bir organı anlatır.hadisi şerifde
Allahü teala hatıra gelen herşeyden uzaktır.(Diyaul kulüp)Bir Ayette
Leyse kemislihi şeyün(onun benzeri hiç yoktur.o hiç bir şeye benzemez.Şura 11)
Eli var ayağı var demek kalbi var demekonu yaratıklara benzetmek olur.Hatırımıza gelen herşeyden münezzehdir.
Tatarhaniye fetva kitabında milel ve nihal kitabında ve bütün Ehli sünnet kitaplarında mücessime ve müşebbihe fırkalarının,(Allah Arş üzerinde oturur,iner yürür,eli vardır gibi şeyler söylediklerinden dolayı kafir oldukları yazılıdır.
Allahü tealanın görmesi göz ile değildir.işitmesi kulak ile değildir.Kuranı kerimde geçen yedullah kelimesindeki yed, hiç bir zaman organ olan el anlamında değildir.vech,yüz anlamında değildir.istivada oturma anlamında değildir.istiva;sahip olmak,malik olmak,emri altında olmak demektir.Diğerleride böyledir.Selefi salihin denilen eski alimler(Allahın eli vardır ama bilmeyiz dememişlerdir.)(Yedullahın vediğer müteşabihlerin keyfiyetini Allah bilir demişlerdir.Selefi denilen kimseler selefi salihin gibi söylemiyorlar.,(Keyfiyetini bilmeyiz ama Allahın eli vardır diyorlar.)
Selefi salihin böyle söylemşyor.(Yedullahın keyfiyetini bilemeyiz)diyor.Aradaki farkı anlamalı küfre düşürücü benzetmelerden uzak durmalıdır.
Sual:Sevgililer gününü kutlamak ve hediye alıp vermekte sakınca varmıdır?
Cevap:Bu bir adettir.sakıncası yoktur,yani evliler,karı koca birbirlerine hediye verebilirler.Ancak şimdi sevgili denince gayri meşru olan sevgiyi nikahsız dost hayatı yaşamayı kast ediyorlar.Bu ise asla caiz olmazAdette olan şey caiz ama dine aykırı ise kullanlımaz.

Ziyaettin Tokyay