NEVZAT MEDENIDEN ULKU KORKMAZA

Kişi ya okur adam olur ya güder deveyi
patronlar adam alırlar ince eleyi eleyi
Rızkın orada yoksa elden ne geleyi
Bulabilirsen bir ekmek zaten onu yersin

Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa
okumayan bakmasın öyle sağa sola
işler durduk yerde tıkırdamaz kulağa
bulabilirsen bir ekmek zaten onu yersin
Milli gelir belki gelir belki gelmez
Gelsede gelmesede herkese öğün olmaz
öğün olsada oda vaktinde bulunmaz
bulabilirsen bir ekmek zaten onu yersin

hazır zenginliğin devamlı dönmez çarkı
hazıra konan evlat bilmez emeğin farkı
Çalışkana yetmez bir iki belediye parkı
Bulabilirsen bir ekmek zaten onu yersin

anne yok baba yok el harici hep sakat
Bir eliyle borsada devamlı al ve sat
Hintli kız bile zengin olduysa şayet
Bulabilirsen bir ekmek zaten onu yersin

Allah ilmi isteyene malı istediğine
verirmiş koy lafı nevzad gediğine
Ne verirsen elinle o gider seninle
nasip etdiyse Allah zaten onu yersin

Not:Dünya tek eli sağlam diğer azaları sakat hintli kızın borsadaki marifetini konuşuyor.bilgisayar çıktı mertlik bozuldunot- sonsayfadan alinmistir  

Ziyaettin Tokyay